//
archives

cac loai oc

This tag is associated with 1 post

Thể loại ỐC


ỐC:

Common Snail - Ốc Sên - Ốc Ma

Common Snail - Ốc Sên - Ốc Ma

Tên gọi chung chỉ nhóm động vật không xương sống thuộc lớp Chân bụng (Gastropoda), ngành Thân mềm (Mollusca). Rất phong phú về chủng loài, có khoảng 90 nghìn loài, được chia thành 3 phân lớp: Ô mang trước (Prosobranchia), Ô mang sau (Opisthobranchia) và Ô có phổi (Pulmonata). Đọc tiếp

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other followers

Quan tâm nhiều nhất

Top Rated

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other followers

Flickr Photos

More Photos
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: